Stilul brâncovenesc – stil pur românesc

 Cum a apărut stilul brâncovenesc?

    Constantin Brâncoveanu este cel care a adus la viață primul stil autentic românesc, el este cel care ne face să fim mândri (sau cel puțin așa ar trebui) că suntem români! Nu am să menționez prea multe despre viața lui, deși vă recomand tuturor să o descoperiți (Aici). Mie îmi oferă de fiecare dată acea vibrație în genele mele de româncă ce sunt. Faptul că a fost un om cu o integritate și o inteligență aparte, modul în care a putut să reziste 23 de ani la domnie în vreme ce toți care ne înconjurau erau mari imperii – Otoman, Țarist, Austro-Ungar –  dar mai ales modul în care a murit, sunt lucruri demne de menționat, chiar dacă acest blog nu aparține subiectului de istorie sau naționalitate.

Stilul brâncovenesc

Sursa foto

   Cum putem recunoaște acest stil?

   Stilul brâncovenesc este foarte ușor de remarcat prin dantelăria scărilor exterioare, dantelărie care o putem observa și la elementele de tip foișoare sau loggii. Tehnica folosită – “a jour”- este aplicată atât la elementele din piatră cât și la cele din lemn. Ornamentica elaborată este întâlnită la balustrade, încadramente, coloane, capiteluri dar și la alte elemente exterioare, tratând peisagistica într-un mod mult mai complex decât era în mod obișnuit acelei vremi.

Stilul brâncovenesc

Sursa foto

Stilul brâncovenesc

Sursa foto

Stilul brâncovenesc

Sursa foto

        Elementele vegetale predomină, fapt care ne arată influența barocă, cu toate acestea interpretarea artistică a acestui stil își păstrează originalitatea. Elementele masive devin mult mai prietenoase în stilul brâncovenesc, tocmai prin această decorare expresivă.

Stilul brâncovenesc

Sursa foto

Stilul brâncovenesc

Sursa foto

Stilul brâncovenesc

Sursa foto

       Printre cele mai reprezentative construcții în stilul brâncovenesc se enumeră Palatul Mogoșoaia (1702), reședința de vară Potlogi, Mănăstirile Horezu (1690-1702), Văcărești (1716-1722), Govora (1701-1702), Surpatele (1706).

Acest stil a continuat să influențeze și alte arii, cum ar fi cea picturală, sculpturală sau alte arte decorative.

 

Leave a Comment.